Hulp zoeken voor slaapproblemen?

Er wordt heel wat gepraat, geklaagd en geschreven over slaapproblemen. Er wordt ook heel wat in stilte over gepiekerd. Bekend is dat veel mensen er last van hebben; 1 op de 3 Nederlanders heeft voor korte of langere tijd last van slaapproblemen. Onderzoek wijst uit dat slecht slapen veel gezondheidsproblemen oplevert, o.a.depressies, hartklachten, gewichtstoename en het risico op Alzheimer. Ook bekend is dat goed slapen een beschermende factor is en gezondheidsproblemen voorkomt. En daarnaast zijn de effecten die slecht slapen heeft op relaties, werk en de kwaliteit van leven bekend. Als je je dit realiseert zou je denken: daar gaan mensen massaal hulp voor zoeken. Het tegendeel is waar.
We hebben 100 vrouwen  geïnterviewd op de Libelle Zomerweek; 35 % gaf aan geregeld last te hebben van slaapproblemen en slechts 3% gaf aan daar hulp voor te zoeken. Een veelgehoorde uitspraak was: ach ja, heel vervelend, maar ja, iedereen heeft weleens wat; je moet er maar mee zien te leven. Als je hoofdpijn of kiespijn hebt doe je er iets aan, maar ja slapen, daar heb je het toch niet teveel over. Niet echt iets om aandacht voor te vragen, men schaamt zich er een beetje voor om daar aandacht voor te vragen. Jammer, zeker als je weet – en onderzoek wijst dat ook uit- dat er veel aan te doen is en dat het werkt! Dus, meld je aan voor hulp. Wil je meer weten over de manier waarop we hier hulp bij bieden, klik in de menubalk op ‘ hoe leren slapen’ en meld je aan via de homepage door te klikken op ‘gratis kennismakingsgesprek’.

Meer blogs.