Wakker liggen door de volle maan?

Weer een mythe ontkracht! Uit onderzoek van het Donders Instituut van de Radboud Universiteit door Martin Dresler en anderen, blijkt dat er geen aantoonbaar verband is tussen de maancyclus en de slaapkwaliteit van de mens. Misschien raar, maar toen ik dit bericht las, voelde ik me opgelucht. En dat komt, omdat ik ‘s avonds voordat ik ga slapen vaak nog even de tuin in loop en naar de lucht kijk. Heerlijk om dan de koelte te voelen en te kijken of er sterren zijn, of ik de maan zie. Maar als ik dan zie dat het volle maan is, schiet er een vluchtige gedachte door me heen ‘o jee, als ik nu maar niet onrustig ben vannacht en daardoor lang wakker lig’. En, of ik wil of niet: het gebeurt dan regelmatig dat ik lang wakker blijf liggen.

Maar nu ik van dit onderzoek weet, gaat me dat niet meer gebeuren! Wat blijkt?Al eeuwenlang worden er aan de maan allerlei eigenschappen toegedicht op het gebied van gezondheid en gedrag. Ook uit wetenschappelijk onderzoek bleek er een relatie te bestaan tussen de maan en de kwaliteit van de slaap. Om het maan-slaapeffect opnieuw te bekijken, onderzocht Dresler de slaapgegevens uit gepubliceerde en niet gepubliceerde studies en wat constateerde hij? Er is geen enkel statistisch verband tussen de stand van de maan en de slaapkwaliteit! Verklaring voor deze uitkomst is dat eerdere studies waarin geen bewijs gevonden werd voor de relatie maan – slaap waarschijnlijk niet gepubliceerd werden en dat hierdoor dus een onjuist beeld gecreëerd werd van relatie tussen maan en slaap. Dresler geeft aan dat zijn onderzoek gebaseerd is op data van slaaponderzoeken die om verschillende redenen zijn uitgevoerd. Voor een doorslaggevend bewijs is een experiment nodig waarin alleen gekeken wordt naar de relatie tussen slapen en de stand van de maan. Totdat dit bewijs geleverd is, trek ik me in elk geval niks meer aan van de stand van de maan als ik ga slapen en waarschijnlijk werkt dat – hoe dan ook- het beste. En als jij of ik er toch in geloven, dat we wakker liggen,omdat het volle maan is, geen probleem. Soms wil je gewoon een reden hebben waardoor je wakker ligt die buiten jezelf ligt. Dat kan ook heel rustgevend zijn! Meer blogs.