Perfecte plaatje

Effectiviteit en Bronnen

Wat levert het op?
Je slaapt beter of goed
Je slaapt iets beter en accepteert dit
Je hebt van alles geprobeerd zonder duidelijke verandering
Je slaapt niet beter en accepteert het niet. Je gaat je aanmelden bij een slaapkliniek

Effectiviteit online-interventies
Inmiddels zijn er veel individuele studies gedaan naar de effectiviteit van online-interventies. Deze wijzen uit dat de behandelresultaten van wetenschappelijk onderbouwde online-interventies over het algemeen niet onderdoen voor die van face-to-face therapieën. Bij behandeling via het internet is het wel belangrijk dat er begeleiding wordt gegeven door een online coach of therapeut. Zonder begeleider zijn de effecten geringer. Bron: Trimbosinstituut 2011

Bronnen
Bij het ontwikkelen van onze methode hebben we gebruik gemaakt van vele bronnen.
Enkele daarvan:

Knuistingh Neven A., Lucassen P.L.B.J., Bonsema K., Teunissen H., Verduijn M.M., Bouma M.
De NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen

Chopra D.  Lekker slapen

Derkse W. Een levensregel voor beginners